Го празнуваме 11-ти Октомври

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

"Го празнуваме 11-ти Октомври" - приредба

Цел: Да се развива љубовта кон татковината.