11-ти Октомври - 6

Објект Сонце

Воспитни групи од 5-6 години

11-ти Октомври - Одбележување со песни и рецитали