11 октомври - 7

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на претстојниот празник 11 октомври

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: