Одбележување на празникот - 2

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на празникот 11ти октомври со ликовна активност