Авиони

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Впечатоци од посетата на аеродромот Стенковец

Ликовна активност