Среќни коцки

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Друштвена игра „Среќни коцки“

Цел - Да се поттикнува радост и задоволство од успешно завршена работа