Меѓународен ден на пешаци

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Одбележување

Меѓународен ден на пешаци