Охридска пастрмка - 2

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Охридска пастрмка - моделирање со пластелин

Цел - Да се развива фината моторика на прстите кај децата.