Есен

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Есен (сликање)

Цел - Развивање на имагинацијата и креативноста на децата со употреба на разни бои за доживување на есента.