Посета на Полициска станица Аеродром

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Посета на Полициска станица Аеродром

(Градот низ детските очи)

Цел: Да се оспособува за безбедно однесување на улица како и убаво однесување низ вербална комуникација со непознати лица.