Ден на јаболкото

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 4-5 години

Одбележување - Ден на јаболкото

Цел - Поттикнување на децата и изразување на нивната уметност преку цртеж.