Празник во шумата

Објект "Лавче"

Воспитни групи од 2-6 години

23-ти Октомври одбележување

"Празник во шумата"

Цел - Да се поттикнува за негување на чувство на љубов кон својата татковина.