Пееме за татковината

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

Пееме за татковината

Цел: Да се развива љубовта кон татковината.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: