Нашата татковина

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Нашата татковина

Цел на активноста: Да се поттикне кон пеење во групи,во хор и да се развива љубов кон татковината.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: