Играме и пееме

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Играме и пееме

Цел - Да се поттикне способност за учење на текстот и мелодијата на песната како и навика за умерено пеење, негување љубов кон музиката.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: