Неверојатната кокошка

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Неверојатната кокошка - ликовна игра (сечење)

Цел: Да се поттикне детската креативност и сечење по зададена линија.