Облачето Олеа

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

"Облачето Олеа"

Цел - Да се поттикне интерес и внимание за следење на туѓиот говор и доживување на литературната творба и способност да ја разберат содржината и репродуцураат со свои зборови.