На буква, на буква

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

"На буква, на буква"

Цел - Создавање и усвојување на позитивна слика. Подобрување на фината моторика, да се развива интерес за пишување.