Мериме со вага

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Мериме со вага - тешко и лесно (математичка игра)

Цел: Да се поттикне кон проценка на количество и тежина, визуелно воочување и вербално изразување на разликите.