Прошетка - 1

Објект Сонце

Прошетка низ плоштадот, Камениот мост и Старата турска чаршија и подарување цртежи од децата на поминувачите

Воспитна група од 5-6 години

Цел: Децата да се запознаат со некои позначајни места и локации од нивниот град и да научат да подаруваат.