Чадорче шарено

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Чадорче шарено

Цел: Да се поттикнува на отвореност кон нови доживувања.