Овошна салата

Објект Сонце

Воспитна група од 4- 5 години

Овошна салата

Цел - Запознавање со општите карактеристики на овошјето и зеленчукот, запознавање со различни вкусови на овошјето, развивање на работни навики и пријатна атмосфера во групата!