Функционалноста на Белиот Стап

Објект Сонце

Воспитни групи од 5-6 години

Функционалноста на Белиот Стап

Гостин родител - Специјален едукатор и рехабилитатор Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов - Скопје

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: