Се потпираме врз сетилото за допир

Објект Сонце

Воспитни групи од 5-6 години

Се потпираме врз сетилото за допир

Гостин родител

Специјален едукатор и рехабилитатор

Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов - Скопје

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: