Соработка со Стопанска банка - 1

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Гостин родител - Светски ден на штедење

Соработка со Стопанска банка