Соработка со Шпаркасе Банка - 3

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на Денот на штедењето

Соработка со Шпаркасе Банка

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: