Соработка со Шпаркасе Банка - 4

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Одбележување на Денот на штедењето

Соработка со Шпаркасе Банка

Цел - Да се поттикне љубопитноста кај децата за улогата и значењето на банките, запознавање со професијата банкар, стекнување на елементарни знаења за хартии од вредност, пари и монети, и вредност од штедењето на пари, наменско трошење.

Негување креативност во изразување преку цртеж, илустрации и конструкција.