Соработка со Шпаркасе Банка - 5

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Одбележување на Денот на штедењето

Соработка со Шпаркасе Банка

Медо штедо

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: