Есенска радост

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18-24 месеци

Есенска радост

Цел - Да се запознаат децата со временските промени жолти листенца во есен.