Насмеаното облаче

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Насмеаното облаче

Цел на активноста - да се поддржува детето во настојувањата да истрае во игри и активности кои бараат поголемо внимание, да се поттикне да го користи дланките и пратите и координираноаност на окото и раката.