Бодликаво еже

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Бодликаво еже

Цел - Да се поттикне детето да ги користи и зајакнува дланката и прстите во секојдневните активности.