Есенско дрво

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Есенско дрво - печатење

Цел - Да се поттикне способност користење и правилна употреба на печати и негување на културно хигиенски навики кај децата.