Есен

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Есен - стихови

Цел - Да се поттикне самостојност при настап пред други и способност за рецитирање на стихови наизуст, правилен говор и изговор.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: