Шарено јаболче

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Шарено јаболче

Цел - Поттикнување на децата кон интерес за боењето и правилно држење боичка.