Да ги скокнеме лисјата

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 4-5 години

Да ги скокнеме лисјата

Цел - Да се оспособува детето да скока во далечина.