Редиме коцки

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Редиме коцки

Цел - Поттикнување концентрација и внимание кај децата.