Еже

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Еже - ликовна игра

Цел - Да стекне детето ликовни вештини за контрола и координација на движењето на раката при користење на приборот за ликовни техники.