Декорирање на есенски ливчиња - 2

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Декорирање на есенски ливчиња

Цел - Збогатување на сетилните искуства преку допирање на различни материјали.