Јаболкото што го сакам

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Јаболкото што го сакам

Цел - Да се поттикне да ги користи и зајакнува дланката и прстите.