Јаболче и крувче

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Јаболче и крувче - ликовна игра-колаж

Цел - Да се поттикне детето да ги користи дланките и прстите на двете раце.