Го градиме нашиот град - 2

Објект Сонце

Воспитни групи од 3-6 години

Го градиме нашиот град

Одбележување на роденденот на градот Скопје