На плоштадот во градот - 2

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на 13-ти Ноември

На плоштадот во градот - прошетка

Цел: Запознавање на децата со убавините на градот и развивање чувство на љубов кон својот роден град.