Скопје граду мој

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Скопје граду мој

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: