Играме, пееме, градиме за нашиот град Скопје

Објект Буба Мара

Воспитни групи од 3-6 години

Играме, пееме, градиме за нашиот град Скопје

Цел - Да се поттикне љубопитност за откривање и стекнување на елементарни знаења за минатото и историјата на нашиот град. Негување на креативната фантазија кај децата.