Одбележување на празникот 13 ноември - 1

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 4-6 години

Одбележување на празникот 13 ноември