Подвижни игри

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Подвижни игри

Цел - да се развива способноста за координација на рацете и нозете при основните природни движења (одење, провлекување, координација).