Изложба на изработки

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 4-6 години

Одбележување 13 ноември - Изложба на изработки

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: