Дожд

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Дожд

Цел: Да се поттикнува детето да ги користи и зајакнува дланката и прстите, и да се поддржува љубопитноста за откривање и осознавање на годишното време есен.