Есента во Скопје

Објект Буба Мара / Буба Мара 1

Воспитни групи од 2-6 години

Едукативна музичко - драмска претстава

Есента во Скопје

Цел - Да се поттикнат позитивни чувства и емотивно доживување на претставата, негување љубов кон музиката и детските песни.