Прошетка низ Скопје

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Прошетка низ Скопје и музејот на старата Скопска чаршија

Цел: Да се збогатат детските сознанија за културните објекти и видовите занаети кои се изложени во музејот.